WordPress Widgets

WordPress Widgets WordPress பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கான சில பதிவுகளை எளிதாக வருகையாளர்களுக்கு காட்ட Widgets கள் பயன்படுகின்றன. நாம் பயன்படுத்தும் பல்வேறு பதிவுகளை Categories வழியாக பதிவு செய்வோம். அதனை ஒவ்வொரு Post வழியாக நாம் Sidebar களில் வெளிப்படுத்த இந்த Widget களைப் பயன்படுத்துகிறோம். நீங்கள் வேர்ட்பிரஸ் எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைப் பற்றிய முழுவதுமாக அறிந்துகொள்ள How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil] என்னும் நமது … Read more

How to delete unwanted themes in WordPress

wordpress themes

How to delete unwanted themes in WordPress [Tamil] வேர்ட்பிரஸ் தீம்களை (WordPress) நாம் பயன்படுத்தும்பொழுது நமக்குத் தேவையான WordPress Theme யை செலக்ட் செய்தபிறகு மீதமுள்ள அல்லது நாம் தெரிவு செய்து பயன்படுத்திப் பார்த்த பல்வேறு தீம்கள் நமது வலைதளத்தில் தேவையின்றி இருக்கும். அதனை எவ்வாறு Delete செய்வது என்பதைப் பற்றிப் பார்ப்போம். மேற்காணும் வீடியோவில் விரிவாக அதனை விளக்கியுள்ளோம். How to Install Theme in WordPress என்னும் தலைப்பில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தோம். … Read more

How to Install Theme in WordPress

WordPress Themes

How to Install Theme in WordPress WordPress Themes இலவசமாக பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் நமக்கு கிடைக்கின்றன. நமக்குத் தேவையான அல்லது நாம் சார்ந்த வகைமைகளுக்கு ஏற்ப WordPress Themes இலவசமாகவே தன்னகத்தில் கொண்டுள்ளது. வேர்ட்பிரஸ் கொண்டுள்ள சிறப்பான Themes களை நாம் பட்டியலிட்டால் எண்ணற்றதாக இருக்கும். எனவே நாம் மிகுந்த பயன்பாட்டில் உள்ள சில WordPress Theme களைப் பயன்படுத்தலாம். அவற்றில் சில கீழே கொடுத்துள்ளேன். Ocean WP Hestia Astra ColorMag இப்படி இலவசமாக … Read more

WordPress Post vs Page

wordpress tutorials Post vs Page

WordPress Post vs Page WordPress Website உருவாக்கும்பொழுது இரண்டு வகையான சொல்லாடல்களை நாம் கேள்விபடுவோம். அவை Post, Page ஆகியவையாகும். இந்த இரண்டும் என்ன அவற்றின் தனித்தன்மைகள் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம் WordPress Post ஒரு முறையான WordPress Post எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை தனியாக பார்ப்போம். ஒரு WordPress Post என்பது பல்வேறு அம்சங்களைக் கொண்டதாக அமைக்கலாம். அதற்கு Categories, Tag என பல கட்டளைகளைக் கொடுத்து அதனை கூகுளின் பக்கத்திற்கு கொண்டு சேர்க்க … Read more

How to install WordPress?

install WordPress

How to install WordPress? வேர்ட்பிரஸ் வலைதளத்தைப் பொறுத்தவரையில் நாம் சுயமாக ஒரு டொமைன் (Domain) மற்றும் ஹோஸ்டிங் (Hosting) பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பின்பு நீங்கள் வாங்கிய டொமைன் மற்றும் ஹோஸ்டிங் சிபேனலுக்குள் (C Panel) சென்று வேர்ட்பிரஸ் (WordPress) என்னும் பொத்தானை அழுத்தி இன்ஸ்டால் செய்யலாம். எவ்வாறு முறையாக வேர்ட்பிரஸ் இன்ஸ்டால் செய்வது என்பதை கீழுள்ள வீடியோவின் வழியாக காணலாம். WordPress Install Video Tutorial வேர்ட்பிரஸ் நிறுவுவதற்கான படிநிலைகள் டொமைன் மற்றும் ஹோஸ்டிங் பெறுவதற்கு … Read more