How to create a page in WordPress 2020

How to create a page in WordPress 2020

How to create a page in WordPress உங்கள் வேர்ட்பிரஸ் (WordPress) தளத்தில் புதிய பக்கத்தைச் சேர்க்கத் தொடங்க, WordPress Dashboard மெனுவில் பக்கங்கள் மெனுவைக் கண்டறியவும். புதியதைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்க. திரையின் வலது பக்கத்தில் அமைந்துள்ள சில வெவ்வேறு பெட்டிகளைத்...
Difference is between WordPress.com vs WordPress.org

Difference is between WordPress.com vs WordPress.org

Difference is between WordPress.com vs WordPress.org வேர்ட்பிரஸ்.காம் மற்றும் வேர்ட்பிரஸ்.ஆர்ஜ் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒரு முக்கிய வேறுபாடு உண்மையில் உங்கள் வலைத்தளத்தை ஹோஸ்ட் செய்வதுதான். WordPress.org உடன், நீங்கள் உங்கள் சொந்த வலைப்பதிவு அல்லது வலைத்தளத்தை...