How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor]

wordpress editor

How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor] WordPress தளம் 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து editor என்பதை சற்று upgrade செய்தது. அதில் ஒன்றுதான் Block Editor. தற்போது பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் Page Builder களில் பயன்படுத்தும் சில சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டு இந்த எடிட்டர் கொண்டு வரப்பட்டது. எனினும் சிலரது விருப்பத்தை அது பெறவில்லை. அதனால் WordPress Contributes இதற்கான சிறப்பான முயற்சியாக Classic Editor பதிப்பினை வெளியிட்டனர். முன்னதாக வேர்ட்பிரஸில் … Read more

WordPress Post vs Page

wordpress tutorials Post vs Page

WordPress Post vs Page WordPress Website உருவாக்கும்பொழுது இரண்டு வகையான சொல்லாடல்களை நாம் கேள்விபடுவோம். அவை Post, Page ஆகியவையாகும். இந்த இரண்டும் என்ன அவற்றின் தனித்தன்மைகள் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம் WordPress Post ஒரு முறையான WordPress Post எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை தனியாக பார்ப்போம். ஒரு WordPress Post என்பது பல்வேறு அம்சங்களைக் கொண்டதாக அமைக்கலாம். அதற்கு Categories, Tag என பல கட்டளைகளைக் கொடுத்து அதனை கூகுளின் பக்கத்திற்கு கொண்டு சேர்க்க … Read more

WordPress Admin Dashboard

WordPress dashboard

WordPress Admin Dashboard WordPress ல் உள்ள அனைத்து வகையான கட்டுப்பாடுகளையும் உள்ளடக்கிய பகுதியாக Admin Dashboard உள்ளது. இதில் நாம் பயன்படுத்தவிருக்கும் அனைத்தும் வரிசையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் பயன்படுத்தும் WordPress Theme மற்றும் WordPress Plugin ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு இது மாறுபடும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் ஒரு புதிய WordPress Dashboard எவ்வாறு இருக்கும் என்பது அறிய முடியும். அதில் Post, Media, Page, Comments, Appearance, Plugins என்று தொடர்ச்சியாக இருப்பதை பார்க்கமுடிகிறது. … Read more

How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil]

WordPress tutorials

How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil] WordPress வலைதளத்தைப் பல்வேறு காரணங்களுக்காக தற்போது கையாளுகின்றனர். சிலர் தங்களது விருப்பங்களை, ஆர்வங்களை, திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் களமாக பயன்படுத்துகின்றனர். அதற்கு blog வகை வெப்சைட் என்று பெயர். இன்னும் சிலர் தங்களது வியாபார தளமாகவும் (E-Commerce) பயன்படுத்துகின்றனர். சிலர் தங்களது திறமைகளை வகுப்புகளாக (Learning Management) பயன்படுத்துகின்றனர். இவ்வாறு பல்வேறு வகைகளில் பயன்படும் வெப்சைட்களை எப்படி WordPress  ல் உருவாக்கலாம் … Read more