How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor]

wordpress editor

How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor] WordPress தளம் 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து editor என்பதை சற்று upgrade செய்தது. அதில் ஒன்றுதான் Block Editor. தற்போது பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் Page Builder களில் பயன்படுத்தும் சில சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டு இந்த எடிட்டர் கொண்டு வரப்பட்டது. எனினும் சிலரது விருப்பத்தை அது பெறவில்லை. அதனால் WordPress Contributes இதற்கான சிறப்பான முயற்சியாக Classic Editor பதிப்பினை வெளியிட்டனர். முன்னதாக வேர்ட்பிரஸில் … Read more