How to install WordPress?

How to install WordPress?

How to install WordPress? வேர்ட்பிரஸ் வலைதளத்தைப் பொறுத்தவரையில் நாம் சுயமாக ஒரு டொமைன் (Domain) மற்றும் ஹோஸ்டிங் (Hosting) பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பின்பு நீங்கள் வாங்கிய டொமைன் மற்றும் ஹோஸ்டிங் சிபேனலுக்குள் (C Panel) சென்று வேர்ட்பிரஸ் (WordPress) என்னும் பொத்தானை...