How to create a page in WordPress 2020

wordpress tutorials

How to create a page in WordPress உங்கள் வேர்ட்பிரஸ் (WordPress) தளத்தில் புதிய பக்கத்தைச் சேர்க்கத் தொடங்க, WordPress Dashboard மெனுவில் பக்கங்கள் மெனுவைக் கண்டறியவும். புதியதைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்க. திரையின் வலது பக்கத்தில் அமைந்துள்ள சில வெவ்வேறு பெட்டிகளைத் தவிர, வேர்ட்பிரஸ் பக்க எடிட்டர் இடுகை எடிட்டருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒத்ததாக இருக்கிறது. பக்கத்தின் தலைப்பைச் சேர்க்கவும். (குறிப்பு: உங்களிடம் அழகான Permalinks அமைக்கப்பட்டிருந்தால், உங்கள் பக்கத்தின் தலைப்பும் URL இருக்கும். … Read more

How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor]

wordpress editor

How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor] WordPress தளம் 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து editor என்பதை சற்று upgrade செய்தது. அதில் ஒன்றுதான் Block Editor. தற்போது பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் Page Builder களில் பயன்படுத்தும் சில சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டு இந்த எடிட்டர் கொண்டு வரப்பட்டது. எனினும் சிலரது விருப்பத்தை அது பெறவில்லை. அதனால் WordPress Contributes இதற்கான சிறப்பான முயற்சியாக Classic Editor பதிப்பினை வெளியிட்டனர். முன்னதாக வேர்ட்பிரஸில் … Read more