How to create a page in WordPress 2020

How to create a page in WordPress 2020

How to create a page in WordPress உங்கள் வேர்ட்பிரஸ் (WordPress) தளத்தில் புதிய பக்கத்தைச் சேர்க்கத் தொடங்க, WordPress Dashboard மெனுவில் பக்கங்கள் மெனுவைக் கண்டறியவும். புதியதைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்க. திரையின் வலது பக்கத்தில் அமைந்துள்ள சில வெவ்வேறு பெட்டிகளைத்...
How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor]

How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor]

How to Use WordPress Editor [Classic Editor & Block Editor] WordPress தளம் 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து editor என்பதை சற்று upgrade செய்தது. அதில் ஒன்றுதான் Block Editor. தற்போது பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் Page Builder களில் பயன்படுத்தும் சில சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டு இந்த...
Difference is between WordPress.com vs WordPress.org

Difference is between WordPress.com vs WordPress.org

Difference is between WordPress.com vs WordPress.org வேர்ட்பிரஸ்.காம் மற்றும் வேர்ட்பிரஸ்.ஆர்ஜ் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒரு முக்கிய வேறுபாடு உண்மையில் உங்கள் வலைத்தளத்தை ஹோஸ்ட் செய்வதுதான். WordPress.org உடன், நீங்கள் உங்கள் சொந்த வலைப்பதிவு அல்லது வலைத்தளத்தை...
How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil]

How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil]

How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil] WordPress வலைதளத்தைப் பல்வேறு காரணங்களுக்காக தற்போது கையாளுகின்றனர். சிலர் தங்களது விருப்பங்களை, ஆர்வங்களை, திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் களமாக பயன்படுத்துகின்றனர். அதற்கு blog வகை வெப்சைட் என்று பெயர். இன்னும்...