WordPress dashboard

WordPress Admin Dashboard

76 / 100 SEO Score

WordPress Admin Dashboard

WordPress ல் உள்ள அனைத்து வகையான கட்டுப்பாடுகளையும் உள்ளடக்கிய பகுதியாக Admin Dashboard உள்ளது. இதில் நாம் பயன்படுத்தவிருக்கும் அனைத்தும் வரிசையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

wordpress dashboard

நீங்கள் பயன்படுத்தும் WordPress Theme மற்றும் WordPress Plugin ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு இது மாறுபடும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் ஒரு புதிய WordPress Dashboard எவ்வாறு இருக்கும் என்பது அறிய முடியும்.

அதில் Post, Media, Page, Comments, Appearance, Plugins என்று தொடர்ச்சியாக இருப்பதை பார்க்கமுடிகிறது. இதில் உள்ள கட்டுபாடுகளைக் கொண்டு நமது WordPress Website யினை அழகாகாக்கும் முயற்சியினை மேற்கொள்ளலாம்.

WordPress Customized Dashboard

நீங்கள் பயன்படுத்தும் Theme களுக்கு ஏற்பவும் அதில் பயன்படுத்தப்படும் Plugin களுக்கு ஏற்படும் கீழே உள்ள படத்தில் மாறுபாடு உள்ளதை அறியமுடியும்.

wordpress admin dashboard

மேலும் வேர்ட்பிரஸ் தளத்தினைப் பற்றி  அறிந்த மேலுள்ள வீடியோ மற்றும் கீழுள்ள லிங்க் உங்களுக்கு உதவும்.

How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil]

Leave a Reply

Photoshop, Corel Draw, Indesign, Pagemaker in TamilLearn Here
+ +